bushcraft kniv

Miljøråd

• Brug ikke fugemasser indendørs, der er beregnet til udvendigt brug. Brug evt. kalkmørtel, linoliekit eller gips. Alternativt kan anvendes akrylspartelmasse.

Malerarbejdet

• Brug plastmaling (vandbaseret) uden organiske opløsningsmidler, evt. miljømærket med EU’s miljømærke, Blomsten. • Vælg maling med laveste MAL-kode 00-1. • Sørg for rigelig udluftning under malearbejdet – og hyppigt i dagene efter. • Undgå at sprøjtemale. • Undgå at få maling og andre gør-det-selv produkter på huden, fjern det hurtigt og vask altid hænder før der spises eller drikkes. • Aflever rester af maling og andre gør-det-selv produkter på genbrugsstationen.

Gulve og tæpper

• Vælg gulve og gulvplejemidler der har det nordiske miljømærke Svanen. Mærket stiller krav til indholdet af kemiske stoffer, krav til emballagen og til effektiviteten af produktet såsom en bushcraft kniv. Produktet er blandt de mest miljøvenlige på markedet.

. Produktet er blandt de mest miljøvenlige på markedet.

Se oversigt over miljømærkede produkter på www.ecolabel.dk

• Vælg gulve og tæpper med Dansk Indeklima Mærkning. Viser at produkterne overholder grænser for afgasning af sundhedsskadelige stoffer. Se oversigt: www.teknologisk.dk/byggeri/253 • Vælg gulve i naturmaterialer f.eks. træ, klinker, fliser eller linoleum. • Hvis du ønsker tropisk træ, så efterspørg FSC-mærket, der garanterer bæredygtigt skovbrug. • Brug miljømærkede gulvplejemidler herunder vandbaserede træolier til behandling af trægulve. • Undgå gulve i PVC (vinyl). PVC er et miljøproblem og PVCgulve kan indeholde blødgørere/phthalater der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. PVC-gulve er mistænkt for at øge risikoen for, at børn udvikler astma. PVC-gulve kan indeholde det miljøskadelige stof tributyltin (TBT).

Elektronik Elektronik som f.eks. computere og fjernsyn indeholder ofte bromerede flammehæmmere. Stofferne er miljø- og sundhedsskadelige og kan opkoncentreres i fødekæderne. Man har f.eks. konstateret bromerede flammehæmmere i modermælk. • Efterspørg elektronik, der ikke indeholder bromerede flammehæmmere, eller der som et minimum ikke indeholder stoftyperne PBB eller PBDE. • Se 0-liste over elektronik uden bromerede flammehæmmere på www.miljoeogsundhed.dk • Sørg for udluftning under og efter brug af computeren.